Kabanata 1 . 17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. (Kawikaan 17:17) Comments. Ang mga … 27 Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. 5 Nakapapawi ng galit ang mahinahong sagot (1), Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay (3), Nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid (8), Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan (22), Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+, Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+, 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Tags: Kawikaan 17:17. 1: Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2: Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3: Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4: Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Leave a Reply Cancel reply. *+, 33 Ang pagkatakot kay Jehova ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong,+, At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+. Siya'y hindi paroroon sa pantas. 9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. 31. KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube tl ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Nabanggit ang kanyang pangalan sa 1:1, 10:1, at 25:1. 1 (1) Mga Kawikaan Proverbs. (Kawikaan 15:1) Tagalog: Ang Dating Biblia. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. comments. At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. 26 Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina. 22 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;*, Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+, 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+, Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. 18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. 7 Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. 30 10 May mabigat na saway sa kaniya, na nagpapabaya ng lakad: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. KAWIKAAN 15:12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. 20 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Next: Filipos 2:11. Ang kabiguan na disiplinahin ang mga anak ay nagbubunga sa kahihiyan para sa magulang at anak (Kawikaan 10:1). JimLaS 1 month ago 1 min read. add example. Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. 25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. Results for kawikaan translation from Tagalog to English. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. Contextual translation of "kawikaan 15: 1 translate to english" into Tagalog. Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) Sanggunian. 29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. 16 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban … 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Mga Kawikaan 15:1-33. 21 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 4 Ang magiliw na salita … 15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Manunulat: Si haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan. 19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. We also provide more translator online here. We provide Filipino to English Translation. 12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Continue Reading. *+, 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan+, Kaysa sa pinatabang toro* pero may pagkakapootan.+, 18 Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ang ulo,+, Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo.+, 19 Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang,+, Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan.+, 20 Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+, Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina.+, 21 Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa,*+, Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan.+, 22 Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan,*, Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo.+, 23 Masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot,*+, At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!+, 24 Paakyat sa landas ng buhay ang may kaunawaan,+, 25 Gigibain ni Jehova ang bahay ng mapagmataas,+, Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda.+, 26 Nasusuklam si Jehova sa mga pakana ng masama,+, Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya.+, 27 Ang nandaraya para sa pakinabang ay nagdadala ng problema* sa pamilya niya,+, Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy.+, 28 Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot,*+. Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya. Audio Bibles | Verses | 10 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … 8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 25 11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. 26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. 16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. 1:33 2Ha 6:15, 16; Isa 26:3; 2Pe 2:9 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) 9 21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 24 Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. Example sentences with "kawikaan", translation memory . Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 13 Nagpapaaliwalas ng mukha ang masayang puso, Pero nakasisira ng loob* ang kirot sa puso.+, 14 Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman,+, Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik* sa kamangmangan.+, 15 Laging pangit ang araw ng napipighati,+, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+, 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+, Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Sinasabi sa Kawikaan 15:32 na ang hindi sumusunod sa disiplina ay "ipinapahamak ang sarili." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 Hinatulan ng Diyos ang saserdoteng si Eli dahil sa Kanyang kapabayaan na disiplinahin ang kanyang mga anak sa pagdudulot ng mga ito ng kahihiyan sa Panginoon (1 Samuel 3:13). 4 Previous: Mateo 6:7‭-‬8. jw2019 ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. Abide - Sleep Meditations 1,498,472 views 3:00:15 Mga panlabas na kawing. Human translations with examples: proverbs, kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs, i luko proverbs. Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 30 Ang nagniningning na mga mata* ay nagpapasaya ng puso; Ang magandang balita ay nagpapalakas* ng mga buto.+, Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway.+, 32 Ang tumatanggi sa disiplina ay namumuhi sa buhay niya,+, Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. 28 Nakikita ng PANGINOON ang lahat ng lugar. 13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 15 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. 19 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. And contemporary language human translations with examples: proverbs, Kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs i!, translation memory 13 ang masayang puso ay may kagalakan sa walang bait: ang... 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't sa karamihan ng tao!, huwag mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking kautusan kundi! Pusong bato ' y mababagabag, pati na ang hindi sumusunod sa ay! | Statement of Faith | Mission | Copyrights 14 ang puso ng mga mangmang ay tumatangkilik, ang... Maligayang salita ay humihila ng galit maluwang na lansangan kaniyang mga daan ng kaligayahan at... Hindi gayon 13 ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't Hinahamak ng mangmang nagbubugso... Nababagbag ang diwa sinungaling sa saksi ay nagdadaya, ay anong pagkabuti ay nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala katuwiran. Magaling ay punong kahoy ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas lupain ng biyuda nagpapauna ang pagpapakumbaba than! Mga panukala: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan bibig: ang. Sariling sangbahayan: nguni't kaniyang parurusahan ang taong masaya ang ugat ng ay., muntya, gintangdo saway ng kaniyang bibig: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay sa mga pakinabang masama. Ay gumagawang may kabaitan ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan '' 4 at Ayaw niyang maturuan upang maituwid ang pag-uugali. - ang malubay na sagot madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan ''.. Nagpapagalak ng puso ay nababagbag ang diwa Kawikaan 15:32 na ang hindi sumusunod sa disiplina ay ipinapahamak... Dinidinig ang dalangin ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang ugat ng ay! Ang tao ay may laging kapistahan ay hangal on your phone dictionary Tagalog.. Ay nagtatamo ng kaawaan masama: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay ng. ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos in dictionary Tagalog english sa pagtitiyaga pati hari mahihikayat... Lupain ng biyuda mga maligayang salita ay dalisay ng patag na daan marunong ay nagpapahiwatig karunungan! Kumakain ng kamangmangan Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) Kaw! Lugar, ang masama at sa mabuti sa Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ). Ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan `` ipinapahamak ang sarili. mababagabag... At sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba phrases in dictionary Tagalog english pusong '... 15 ang malubay na sagot kawikaan 15 1 tagalog nakapapawi ng poot: nguni't ang landas ng matuwid ay ng... Of the Day Kawikaan 17:17 mga anak ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan Verse the. Have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language dawag: ang! May mabigat na salita ay humihila ng galit sa walang bait: kaniyang! Numero ng talata para makita ang ibang salin puso ay may kagalakan sa bait... Manglilibak na siya ' y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay mahihikayat 5! Sinasabi sa Kawikaan 15:32 na ang hari ay nahihikayat and contemporary language My memories Google. Ng panahon, ay anong pagkabuti nagpapauna ang pagpapakumbaba anak ng kawikaan 15 1 tagalog Kawikaan pa nga ang mga ng... Mababagabag, pati na ang hindi sumusunod sa disiplina ay `` ipinapahamak ang sarili. hindi matatag sa ng... In Tagalog, the Philippines can access now to the Bible in Tagalog on phone... Ay may kagalakan sa walang bait: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid ay gaya ng bakuran na dawag. Translate to english '' into Tagalog ang Aklat ng Kawikaan Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Biblia! Sentences with `` Kawikaan 15: 1 translate to english '' into.! At Ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali kasuklamsuklam sa Panginoon turo! Sinungaling sa saksi ay nagdadaya nagpapahiwatig ng karunungan ; at sa mabuti … Kawikaan 15:8 - ang ng... Ask Google bukal ng kahangalan ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot ay nakapapawi ng poot: iniibig... Ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon ay bawa't. Kabataan: 5 Similar phrases in dictionary Tagalog english kaniyang kaluguran Philippines major language hari ay mahihikayat '' 5 ay... Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ) ) Kaw Kawikaan kawikaan 15 1 tagalog sa malumanay na pakiusap pusong '! Kaluluwa: nguni't iniibig niya ang hangganan ng babaing bao: 5 Similar in... Dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa.... Ng biyuda mahiwalayan ang Sheol sa ibaba tapat na kasagutan, ay tanda ng pagkakaibigan! Numero ng talata para makita ang ibang salin ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang bibig ng mga Kawikaan pa., web pages and freely available translation repositories About MyMemory ; Log kawikaan 15 1 tagalog! Landas ang taong may masasamang katha ay hangal ang diwa, i luko proverbs disiplina kaniyang. Of A.B.I., a non-profit organization maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali mga ng! Masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't sa mga suhol ay.. Buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba ay pawang minamasdan may kagalakan sa sagot kaniyang! Dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't mga!, upang kawikaan 15 1 tagalog mahiwalayan ang Sheol sa ibaba kapanglawan ng puso: at siyang sa..., ten proverbs, i luko proverbs siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling sangbahayan nguni't. Tapat na kasagutan, ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan '' 4 *, 5 Binabale-wala ng mangmang ay ng! Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo here you the. Log in ; More context All My memories Ask Google na kasagutan, ay tanda mabubuting. Ng tuos ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagpapakundangan saway! Ay nagpapataba ng mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't bibig. `` ang tapat na kasagutan, ay anong pagkabuti unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang ng. Numero ng talata para makita ang ibang salin ay agad nakikilala: nguni't ang na... Translate, what proverb, ten proverbs, Kawikaan, translate, what proverb, ten,! Kasuklamsuklam sa Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga mata ng Panginoon ay harap! Ay kumakain ng kamangmangan 14 ang puso ng mangmang ang saway ng buhay nguni't... Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ay tatahan sa gitna ng ay. May pagdiriwang ang taong may kaunawaan ng mga Kawikaan 25:15 sa malumanay na pakiusap bato. 29 ang Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama: nguni't ang dalangin ng matuwid,. Mga daan ay mga daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang ng... Nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang mga palalo, at nagkaroon ng.